Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Արդար, Արդարություն
նախորդ հաջորդ

Արդար, Արդարություն

Ճշմարիտ, սուրբ, առաքինի, շիտակ լինելը. Աստծո պատվիրաններին հնազանդ ապրելը. մեղքից խուսափելը: