Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Ձեռնադրություն


Ձեռնադրություն

Ձեռքերն անձի գլխին դնելու գործողությունը՝ որպես քահանայության արարողության մաս: Քահանայության շատ արարողություններ, ինչպիսիք են՝ կարգումները, օրհնությունները, հիվանդներին սպասավորելը, Եկեղեցու անդամության հաստատումը և Սուրբ Հոգի շնորհելը, կատարվում են ձեռնադրմամբ: