Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Մեղք
նախորդ հաջորդ

Մեղք

Գիտակից անհնազանդությունն Աստծո պատվիրաններին: