Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Վերջին Ընթրիք
նախորդ հաջորդ

Վերջին Ընթրիք

Համաձայն Նոր Կտակարանի՝ վերջին ճաշը, որը Հիսուսը կերավ նախքան իր բանտարկությունն ու խաչելությունը (Ղուկ. ԻԲ.14–18): Նա և նրա Տասներկու Առաքյալները կերան այդ ընթրիքը Զատկի ժամանակ (Մատ. ԻԶ.17–30; Մար. ԺԴ.12–18; Ղուկ. ԻԲ.7–13):