Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Աննա 1
նախորդ հաջորդ

Աննա 1

Նոր Կտակարանում՝ մարգարեուհի, որն Ասերի ցեղից էր: Հիսուսի ծննդյան ժամանակ նա տարեց այրի էր: Նա տեսավ մանուկ Հիսուսին, երբ նրան ներկայացնում էին տաճարում, և ընդունեց նրան որպես Քավչի (Ղուկ. Բ.36–38):