Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Փաղեկ
նախորդ հաջորդ

Փաղեկ

Հին Կտակարանում՝ Եբերի որդին և Սեմի ծոռնորդին: Նրա օրերում երկիրը բաժանվեց (Ծն. Ժ.22–25):