Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Ոսկե թիթեղներ
նախորդ հաջորդ

Ոսկե թիթեղներ

Ոսկե թիթեղների վրա գրված հիշատակարան: Այն տալիս է երկու մեծ քաղաքակրթությունների պատմությունն Ամերիկյան աշխարհամասում: Ջոզեֆ Սմիթը թարգմանեց և հրատարակեց այդ թիթեղների մի մասը: Այդ թարգմանությունը հայտնի է «Մորմոնի Գիրքը» անունով: (Լրացուցիչ տեղեկությունների համար, Տե՛ս «Նախաբան» և «Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթի վկայությունը» խորագրերը Մորմոնի Գրքի սկզբում):