Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Բենիամին՝ Մոսիայի հայր
նախորդ հաջորդ

Բենիամին՝ Մոսիայի հայր

Մորմոնի Գրքի մարգարե և թագավոր (Մոսիա 1–6):