Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Գեթսեմանի
նախորդ հաջորդ

Գեթսեմանի

Պարտեզ, որի մասին խոսվում է Նոր Կտակարանում, որը Ձիթենյաց սարի լանջին էր: Արամեական լեզվով գեթսեմանի բառը նշանակում է «ձիթենյաց հնձան»: Հուդայի կողմից մատնվելու գիշերը Հիսուսը գնաց այդ պարտեզը: Այնտեղ՝ Գեթսեմանիում, նա աղոթեց և տառապեց մարդկության մեղքերի համար (Մատ. ԻԶ.36, 39; Մար. ԺԴ.32; Հովհ. ԺԸ.1; Ալմա 21.9; ՎևՈՒ 19.15–19):