Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Ականջ
նախորդ հաջորդ

Ականջ

Սուրբ գրքերում ականջը հաճախ խորհրդանշում է մարդու կողմից Աստծո բաները լսելու և հասկանալու կարողություն.