Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Կորիհոր
նախորդ հաջորդ

Կորիհոր

Հակաքրիստոս Մորմոնի Գրքում, որը նշան էր ուզում՝ որպես Աստծո զորության ապացույց. Տերը Կորիհորին զարկեց համրությամբ (Ալմա 30.6–60):