Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Միացյալ Միաբանություն
նախորդ հաջորդ

Միացյալ Միաբանություն

Կազմակերպություն, որի միջոցով վերականգնված Եկեղեցու վաղ օրերի Սրբերը փորձում էին ապրել նվիրաբերման օրենքով: Մարդիկ նվիրաբերում էին իրենց ունեցվածքը, գույքը և շահույթը, ստանալով այդ բաները՝ համաձայն իրենց պահանջների և կարիքների (ՎևՈՒ 51.3; 78.1–15; 104):