Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Զորամ, Զորամացիներ
նախորդ հաջորդ

Զորամ, Զորամացիներ

Մորմոնի Գրքում՝ Լաբանի ծառան, որը միացավ Նեփիին և Լեքիին, որպեսզի գա խոստումի երկիր (1 Նեփի 4.31–38): Զորամի հավատարմության շնորհիվ, Լեքին օրհնեց նրան իր որդիների հետ միասին (2 Նեփի 1.30–32): Նրա հետնորդները հայտնի էին որպես Զորամացիներ (Հակոբ 1.13):