Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Օրինակ
նախորդ հաջորդ

Օրինակ

Նմուշ, որին մարդ կարող է հետևել՝ որոշակի արդյունքի հասնելու համար: Սուրբ գրքերում օրինակը, սովորաբար, նշանակում է նախատիպ՝ կա՛մ որոշակի ձևով ապրելու համար, կա՛մ ինչ-որ բան կառուցելու համար: