Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Խորհուրդ Տալ
նախորդ հաջորդ

Խորհուրդ Տալ

Սուրբ գրքերում խորհուրդ տալն օգտագործված է խրատ կամ հրահանգ տալու իմաստով: