Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Եղիաս
նախորդ հաջորդ

Եղիաս

Սուրբ գրքերում Եղիաս անունը կամ կոչումն օգտագործվում է մի քանի ձևով:

Նախակարապետ

Եղիասը կոչում է այն մարդու համար, որը նախակարապետ է: Օրինակ՝ Հովհաննես Մկրտիչը Եղիասն էր, որովհետև նա ուղարկվել էր՝ Հիսուսի համար ճանապարհ նախապատրաստելու (Մատ. ԺԷ.12–13):

Վերականգնիչ

Եղիաս կոչումը վերագրվել է նաև ուրիշների, որոնք հատուկ առաքելություն են ունեցել կատարելու, ինչպիսիք եղել են Հովհաննես Հայտնողը (ՎևՈՒ 77.14) և Գաբրիելը (Ղուկ. Ա.11–20; ՎևՈՒ 27.6–7; 110.12):

Աբրահամի տնտեսության ժամանակ ապրող մարդ

Մարգարե, որի անունն էր Եսայի կամ Եղիաս, որն, ըստ երևույթին, ապրել է Աբրահամի օրոք (ՎևՈՒ 84.11–13; 110.12):