Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Ձիթենյաց սար
նախորդ հաջորդ

Ձիթենյաց սար

Երուսաղեմից դեպի արևելք, Կեդրոնի հեղեղատի արևելյան մասում գտնվող բլուր: Նրա արևմտյան լանջի ներքևի մասում Գեթսեմանի պարտեզն է: Բեթփագեն և Բեթանիան տեղակայված են սարի վերևում և արևելյան լանջին: Այս սարն աստվածաշնչյան շատ իրադարձությունների վայր է եղել (Մատ. ԻԴ.3) և նաև կարևոր վայր կլինի վերջին օրերի իրադարձությունների համար (Զաք. ԺԴ.3–5; ՎևՈՒ 45.48–54; 133.20):