Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Երիքով
նախորդ հաջորդ

Երիքով

Պարսպապատ քաղաք Հորդանանի հովտում, որը 245 մետր ցածր է ծովի մակարդակից: Երիքովը մոտ է այն վայրին, որտեղ Իսրայելացիներն անցան գետը, երբ նոր էին մտել խոստումի երկիր (Հես. Բ.1–3; Գ.16; Զ):