Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Զգայական, Զգայականություն
նախորդ հաջորդ

Զգայական, Զգայականություն

Ցանկասիրություն կամ տենչանք դեպի անիրավ ֆիզիկական հաճույքը, հատկապես դեպի սեռական անբարոյականությունը: