Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Զանազանելու պարգեվ
նախորդ հաջորդ

Զանազանելու պարգեվ

Հասկանալ կամ իմանալ ինչ-որ բան Հոգու զորությամբ: Զանազանելու պարգևը Հոգու պարգևներից մեկն է: Այն ընդգրկում է մարդկանց իսկական բնութագիրն ըմբռնելը և հոգևոր դրսևորումների աղբյուրն ու իմաստը հասկանալը: