Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Միքայել
նախորդ հաջորդ

Միքայել

Այն անունը, որով հայտնի էր Ադամը նախամահկանացու կյանքում: Նրան անվանում են Հրեշտակապետ: Եբրայերենում այդ անունը նշանակում է «Աստծո նմանը»: