Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Հարյուրապետ
նախորդ հաջորդ

Հարյուրապետ

Հռոմեական բանակի սպա, որը 50–100 մարդկանց հրամանատար էր: Այդ զորախումբը կազմում էր Հռոմեական լեգեոնի մեկ վաթսուներորդ մասը: (Տե՛ս Մատ. Ը.5; Ղուկ. ԻԳ.47; Գոր. Ժ.1–8):