Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Պիղծ, Պղծություն
նախորդ հաջորդ

Պիղծ, Պղծություն

Սուրբ գրքերում՝ այն բանը, որը զզվանք և ատելություն է առաջացնում արդար և մաքուր մարդկանց մոտ: