Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Աբեդնագով
նախորդ հաջորդ

Աբեդնագով

Հին Կտակարանում՝ Սեդրաքը, Միսաքը և Աբեդնագովը Իսրայելացի այն երեք երիտասարդներն էին, որոնք Դանիելի հետ բերվեցին Բաբելոնի թագավոր՝ Նաբուգոդոնոսորի պալատը: Աբեդնագովի եբրայական անունն Ազարիա էր: Այդ չորս երիտասարդները մերժեցին իրենց պղծել թագավորի կերակրով ու նրա գինով (Դան. Ա): Սեդրաքը, Միսաքը և Աբեդնագովը թագավորի կողմից գցվեցին կրակով բորբոքված հնոցի մեջ, սակայն Աստծո Որդին պահապան եղավ նրանց (Դան. Գ):