Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Փաթեն Դեյվիդ Վ.
նախորդ հաջորդ

Փաթեն Դեյվիդ Վ.

Վերջին օրերի տնտեսության ժամանակ ընտրված Տասներկու Առաքյալների առաջին Քվորումի անդամ: Դեյվիդ Փաթենը վերականգնված Եկեղեցու առաջին մարտիրոսն էր, որը նահատակվեց 1838թ., Միսսուրիի Քռուկտ գետի ճակատամարտում: