Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Ամղիկի, Ամղիկիացիներ
նախորդ հաջորդ

Ամղիկի, Ամղիկիացիներ

Մի մարդ, Մորմոնի Գրքում, որն առաջնորդում էր Նեփիացիների մի խումբ, որոնք դատավորների կառավարման ժամանակ թագավոր էին ցանկանում ունենալ: Այդ Նեփիացիները, որոնք կոչվում էին Ամղիկիացիներ, բաց ապստամբության ելան Աստծո դեմ, որի համար անիծյալ դարձան (Ալմա 2–3):