Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Ծնված
նախորդ հաջորդ

Ծնված

Ծնված լինել: Ծնելը ծնունդ տալն է, ծննդաբերելը, գոյության բերելը: Սուրբ գրքերում այս բառերը սովորաբար օգտագործվում են Աստծուց ծնվելու նշանակությամբ: Չնայած Հիսուս Քրիստոսը Հորից ծնված միակ մահկանացու զավակն է, բոլոր մարդիկ կարող են հոգով ծնվել Քրիստոսից՝ ընդունելով նրան, հնազանդվելով նրա պատվիրաններին և նոր անձ դառնալով Սուրբ Հոգու զորությամբ: