Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Լիբերթի Բանտ, Միսսուրի (ամն)
նախորդ հաջորդ

Լիբերթի Բանտ, Միսսուրի (ամն)

Փոքրիկ մի բանտ, որի մեջ 1838-ի նոյեմբերից մինչև 1839-ի ապրիլ անարդարացիորեն բանտարկվել էին Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթը և ուրիշներ: Գտնվելով նման դժվարին պայմաններում՝ Ջոզեֆը որոշ հայտնություններ ստացավ, մարգարեություններ արեց և ոգեշնչվեց Սրբերին կարևոր նամակ գրել, որի քաղվածքն ընդգրկված է Վարդապետություն և Ուխտերի 121–123 բաժիններում: