Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Կենդանացնել
նախորդ հաջորդ

Կենդանացնել

Կենդանություն պարգևել, հարուցանել կամ փոխակերպել մարդուն, որպեսզի նա կարողանա լինել Աստծո ներկայության մեջ: