Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Համբավ
նախորդ հաջորդ

Համբավ

Սատանան տարածում է համբավներ և հակառակություններ, երբեմն մասամբ ճշմարտության վրա հիմնված, որպեսզի մարդկանց շրջի ընդդեմ Աստված և ամենայն բարին (Հել. 16.22; ՋՍ–Պ 1.1): Հիսուս Քրիստոսի երկրորդ գալստի նշաններից մեկն այն է, որ մարդիկ կխոսեն պատերազմների և պատերազմների համբավների մասին (Մատ. ԻԴ.6; ՎևՈՒ 45.26; ՋՍ–Մ 1.23):