Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Թերեստրիալ փառք
նախորդ հաջորդ

Թերեստրիալ փառք

Փառքի երեք աստիճաններից երկրորդը, որտեղ մարդիկ կբնակվեն վերջին դատաստանից հետո: