Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Նեոր
նախորդ հաջորդ

Նեոր

Մի չար մարդ Մորմոնի Գրքում: Նեորն առաջիններից մեկն էր, որը քահանանենգություն էր գործադրում Նեփիացիների մեջ: Կեղծ վարդապետություն ուսուցանելուց և Գեդեոնին սպանելուց հետո, Նեորը մահվան դատապարտվեց իր հանցանքների համար (Ալմա 1): Նեորի մահից հետո, նրա հետևորդները երկար ժամանակ շարունակում էին կիրառել նրա չար գործերն ու ուսմունքները: