Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Քրիստոնյաներ
նախորդ հաջորդ

Քրիստոնյաներ

Անուն, որը տրվել է Հիսուս Քրիստոսին հավատացողներին: Չնայած աշխարհով մեկ այս տերմինի ընդունված կիրառմանը, Տերը Քրիստոսի ճշմարիտ հետևորդներին անվանել է Սրբեր (Գոր. Թ.13, 32, 41; Ա Կոր. Ա.2; ՎևՈՒ 115.4):