Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Բաղաամ
նախորդ հաջորդ

Բաղաամ

Մարգարե, Հին Կտակարանում, որը ցանկանում էր անիծել Իսրայելին՝ փողի համար: Տերը նրան պատվիրեց չանիծել Իսրայելին (Թվ. ԻԲ–ԻԴ):