Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Զիզրոմ
նախորդ հաջորդ

Զիզրոմ

Մորմոնի Գրքում՝ Ամմոնիա քաղաքի օրինագետներից մեկը: Ալման և Ամուղեկը Հոգու օգնությամբ զգացին, որ Զիզրոմը ստում էր: Այնուհետև նա դարձի եկավ դեպի Քրիստոսի ավետարանը (Ալմա 11.21–46; 15.1–12):