Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Կայսր
նախորդ հաջորդ

Կայսր

Նոր Կտակարանում՝ այն տիտղոսը, որով կոչվում էին Հռոմեական միապետներից ոմանք: Սուրբ գրքերում այն օգտագործվում է որպես աշխարհիկ կառավարության կամ իշխանության խորհրդանիշ: