Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Գնահատել
նախորդ հաջորդ

Գնահատել

Ինչ-որ բան կամ ինչ-որ մեկին արժանավոր և արժեքավոր համարել, հատկապես ավետարանի տեսանկյունից: