Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Բենիամին՝ Հակոբի Որդի
նախորդ հաջորդ

Բենիամին՝ Հակոբի Որդի

Հին Կտակարանում՝ Հակոբի և Ռաքելի երկրորդ որդին (Ծն. ԼԵ.16–20):

Բենիամինի ցեղը

Հակոբն օրհնեց Բենիամինին (Ծն. ԽԹ.27): Բենիամինի հետնորդները պատերազմասեր ցեղ էին: Երկու հայտնի Բենիամինացիներ էին Սավուղը՝ առաջին Իսրայելացի թագավորը (Ա Թագ. Թ.1–2), և Պողոսը՝ Նոր Կտակարանի Առաքյալը (Հռովմ. ԺԱ.1):