Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Ամովս
նախորդ հաջորդ

Ամովս

Հին Կտակարանի մարգարե, որը մարգարեացավ մոտ 792–740թթ. Ք.ծ.ա. Հուդայի թագավոր Ոզիայի և Իսրայելի թագավոր Հերոբովամի օրոք:

Ամովսի Գիրքը

. Գիրք Հին Կտակարանում: Ամովսի մարգարեությունների մեծ մասն Իսրայելին և նրա հարևան ազգերին զգուշացնում է վերադառնալ արդարակեցության:

1–5-րդ գլուխներն Իսրայելին և նրա հարևան ազգերին ապաշխարության կոչ են անում: 3-րդ գլուխը բացատրում է, որ Տերն իր գաղտնիքները հայտնում է մարգարեներին, և որ օրինազանցության պատճառով Իսրայելը կկործանվի հակառակորդի կողմից: 6–8-րդ գլուխները, ասորեստանյան արշավանքից շատ տարիներ առաջ, մարգարեանում են Իսրայելի անկման մասին: 9-րդ գլուխը մարգարեություն է, որ Իսրայելը կվերականգնվի իր սեփական հողերում: