Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Արթուն լինել
նախորդ հաջորդ

Արթուն լինել

Աչալուրջ լինել, սպասել: Այն անձը, որն արթուն է և հնազանդ, պատրաստ է և նախապատրաստված: