Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Ազատ, Ազատություն
նախորդ հաջորդ

Ազատ, Ազատություն

Առանց հարկադրանքի անձնական ընտրություն կատարելու ուժը կամ կարողությունը: Հոգևոր իմաստով՝ անձը, որն ապաշխարում և հնազանդվում է Աստծո կամքին, Հիսուս Քրիստոսի քավության միջոցով ազատ է մեղքի գերությունից (Մոսիա 5.8):