Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Հակոբի Հուդա
նախորդ հաջորդ

Հակոբի Հուդա

Նոր Կտակարանում՝ Հիսուս Քրիստոսի նախնական Տասներկու Առաքյալներից մեկը (Ղուկ. Զ.13–16): Նա, հավանաբար, հայտնի էր նաև՝ որպես Ղեբեոս Թադեոս (Մատ. Ժ.2–4):