Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Քաջություն, Քաջարի


Քաջություն, Քաջարի

Չվախենալը, հատկապես ճիշտը գործելուց չվախենալը: