Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Ծառայություն


Ծառայություն

Ցուցաբերված հոգատարություն և կատարված աշխատանք՝ ի նպաստ Աստծո և ուրիշների: Ծառայելով ուրիշներին, մենք նաև ծառայում ենք Աստծուն: