Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Դեմքի Արտահայտություն
նախորդ հաջորդ

Դեմքի Արտահայտություն

Մարդու դեմքի ընդհանուր տեսքը, որը հաճախ արտացոլում է հոգևոր կեցվածքը և մտքի վիճակը: