Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Եդեմ


Եդեմ

Մեր առաջին ծնողների՝ Ադամի և Եվայի բնակավայրը (Ծն. Բ.8–Գ.24; Դ.16; 2 Նեփի 2.19–25; Մովսես 3, 4; Աբր. 5), որը պարտեզ էր արևելքի կողմը՝ Եդեմում: Ադամը և Եվան, արգելված պտուղն ուտելուց և մահկանացու դառնալուց հետո դուրս հանվեցին Եդեմից (Մովսես 4.29): Վերջին օրերի հայտնությունները հաստատում են Եդեմի պարտեզի աստվածաշնչային պատմությունը: Դրանք կարևոր տեղեկություն են ավելացնում, որ պարտեզը գտնվել է այժմյան Հյուսիսային Ամերիկայի աշխարհամասում (ՎևՈՒ 116; 117.8):