Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Գերեզման
նախորդ հաջորդ

Գերեզման

Մահկանացու մարմինը թաղելու վայրը: Քավության շնորհիվ բոլորը հարություն կառնեն գերեզմանից: