Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Փառքի աստիճաններ
նախորդ հաջորդ

Փառքի աստիճաններ

Տարբեր թագավորություններ երկնքում: Վերջին դատաստանի ժամանակ ամեն մարդու հավերժական բնակավայր կնշանակվի փառքի որոշակի թագավորության մեջ, բացի նրանցից, ովքեր Կորստի որդիներ են: