Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Խորհել
նախորդ հաջորդ

Խորհել

Մտորել և խորհրդածել, հաճախ սուրբ գրությունների կամ Աստծո այլ բաների մասին: Երբ խորհրդածելն ուղեկցվում է աղոթքով, Աստծո բաների մասին խորհրդածելը կարող է հայտնություն և հասկացողություն բերել: