Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Ջանասիրություն
նախորդ հաջորդ

Ջանասիրություն

Հետևողական, անվեհեր ջանք՝ հատկապես Տիրոջը ծառայելիս և նրա խոսքին հնազանդվելիս: